Da bi roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik mogao da pokrene uslugu, neophodno je da ima kreiran nalog na portalu eUprava. Usluga eUpis u srednju školu se nalazi na stranici https://euprava.gov.rs/%C5%BEivotna-oblast/18  i biće dostupna roditeljima odnosno drugim zakonskim zastupnicima od četvrtka 9. jula u 7 časova, do petka 10. jula u 15 časova.

Postupak upisa se odvija potpuno elektronski – od popunjavanja i podnošenja prijave za upis do notifikacije da je upis kompletiran. Nije potrebno da, učenici i njihovi roditelji odnosno drugi zakonski zastupnici, dolaze u školu radi upisa, niti da prilažu bilo kakva dokumenta. Eventualno, ukoliko se u školi utvrdi da je neki podatak potrebno proveriti, naknadno se može dostaviti određeni dokument, o čemu će roditelji takođe biti obavešteni.

Kao podrška roditeljima odnosno drugim zakonskim zastupnicima koji upisuju decu elektronski preko portala eUprava, od srede, 8. jula u 12 časova, na broju telefona 011- 7350 557 će biti na raspolaganju Kontakt centar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji će biti otvoren do kraja drugog upisnog kruga.

Iako se zbog bezbednosnih zdravstvenih uslova preporučuje da se upis obavi elektronskim putem, i ove godine će postojati mogućnost upisa učenika dolaskom u školu. U tom slučaju je potrebno da, učenik ili roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik, uz popunjenu prijavu priloži i Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Uverenje o položenom završnom ispitu.

U toku drugog upisnog kruga, u ponedeljak 13. jula od 7 do 15 časova, će takođe biti dostupna usluga Elektronski upis u srednju školu.

Uputstvo za kreiranje naloga kao i popunjavanje usluge, možete preuzeti OVDE.