e-vrtic

Elektronska prijava dece u predškolske ustanove – eVrtić dostupna je u još 26 gradova i opština, čime je broj gradova i opština koje su trenutno omogućile ovu uslugu dostigao 117, a usluga je dostupna u 135 predškolskih ustanova.

Zahvaljujući eUpravi usluge lokalnih samouprava mogu nesmetano da se pružaju i u vreme pandemije koronavirusa, a od početka marta do danas podneto je preko 32 hiljade elektronskih prijava za upis u predškolske ustanove putem Portala eUprava.

Prilikom korišćenja ove elektronske usluge automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju ni jedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze ni na jedan šalter.Usluga je dostupna na Portalu eUprava svim registrovanim korisnicima .

Usluga eVrtić je namenjena roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a pojedine predškolske ustanove pružaju ovu uslugu i u slučaju da je jedan od roditelja strani državljanin.

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno  da roditelji podnesu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje navedeni status lično u predškolsku ustanovu. Preporuka Kancelarije za IT i eUpravu svim predškolskim ustanovama, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, jeste da se roditeljima omogući da elektronskim putem dostave ovu dokumentaciju.

Spisak gradova i opština koje pružaju uslugu elektronskog prijavljivanja  dece za obdaništa možete pronaći na https://euprava.gov.rs/spisak-evrtic

Uputstvo kako da koristite uslugu eVrtić možete pronaći na https://bit.ly/2SCgYH3