e-vrtic

Електронска пријава деце у предшколске установе – еВртић доступна је у још 26 градова и општина, чиме је број градова и општина које су тренутно омогућиле ову услугу достигао 117, а услуга је доступна у 135 предшколских установа.

Захваљујући еУправи услуге локалних самоуправа могу несметано да се пружају и у време пандемије коронавируса, а од почетка марта до данас поднето је преко 32 хиљаде електронских пријава за упис у предшколске установе путем Портала еУправа.

Приликом коришћења ове електронске услуге аутоматски се прибављају неопходни подаци из матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног социјалног осигурања и евиденције пребивалишта, тако да родитељи не морају да достављају ни један документ приликом уписа детета, нити да одлазе ни на један шалтер.Услуга је доступна на Порталу еУправа свим регистрованим корисницима .

Услуга еВртић је намењена родитељима који су држављани Републике Србије, а поједине предшколске установе пружају ову услугу и у случају да је један од родитеља страни држављанин.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју или децу из породица које користе неки облик социјалне заштите предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно  да родитељи поднесу релевантну документацију којом доказује наведени статус лично у предшколску установу. Препорука Канцеларије за ИТ и еУправу свим предшколским установама, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, јесте да се родитељима омогући да електронским путем доставе ову документацију.

Списак градова и општина које пружају услугу електронског пријављивања  деце за обданишта можете пронаћи на https://euprava.gov.rs/spisak-evrtic

Упутство како да користите услугу еВртић можете пронаћи на https://bit.ly/2SCgYH3