NAPA

Kao odgovor na aktuelnu situaciju prouzrokovanu virusom COVID-19, Nacionalna akademija za javnu upravu, rukovodeći se imperativom da budemo odgovorni prema sebi i drugima, veoma brzo od početka uvođenja vanrednog stanja potpuno se oslonila na upotrebu novih tehnologija u oblasti obrazovanja odraslih i već postojeće onlajn obuke obogatila novim edukativnim programima koji omogućuju svim zainteresovanim državnim službenicima da ovladaju novim profesionalnim veštinama.

Sa porukom korisnicima obuka da ostanu kod kuće i rade na sebi, ali i željom da učenje bude dostupno svima, bez obzira na trenutne okolnosti, Nacionalna akademija za javnu upravu gotovo svakodnevno zainteresovanim građanima predlaže po jedan besplatan online kurs koji nude najpoznatiji svetski fakulteti.

Od prošle nedelje, NAJU je počela i sa organizovanjem vebinara – video konferencija koje se održavaju putem interneta u realnom vremenu, sa idejom da organizuje jednu konferenciju nedeljno, a s obzirom na veliko interesovanje državnih službenika, ovaj vid obuka mogao bi da bude nastavljen i u maju. Teme aprilskih vebinara odnose se na upoznavanje načina za prevazilaženje stresa, bezbednost i zdravlje na radu kao i na korišćenje instrumenata za pretpristupnu pomoć Evropske unije.

Nacionalna akademija za javnu upravu, u saradnji sa ECDL kancelarijom u Beogradu, obezbedila je i mogućnost za usavršavanje digitalnih kompetencija službenika putem onlajn obuka, a pripremila je i seriju video materijala sa ciljem da se ljudi pokrenu i poprave psihofizičko stanje. Ovi materijali će biti dostupni svim građanima na YouTube kanalu.

U NAJU najavljuju i nove online obuke koje će polaznicima pružiti nove informacije, proširiti vidike, ali i otvoriti nove dimenzije za dalja istraživanja i rad na sebi.

Nacionalna akademija za javnu upravu počela je sa radom 2018. godine u okviru aktivnosti Vlade Republike Srbije na reformi javne uprave. Sprovođenjem programa obuke Akademija unapređuje kompetencije zaposlenih u javnoj upravi obezbeđujući stalno unapređenje kvaliteta usluga koje pružaju građanima i privrednim subjektima.