e-vrtic

Iako je zbog virusa COVID 19 obustavljen je rad predškolskih ustanova u Srbiji, Vlada Republike Srbije je posredstvom svog internet portala eUprava i usluge eVrtić omogućila građanima elektronski upis dece u vrtiće.

Umesto odlaska na šaltere, prijavu možete obaviti iz svog doma na portalu eUprava, gde možete da pronađete sve potrebne informacije o upisu dece u predškolske ustanove.

Elektronsko podnošenje prijave vršite popunjavanjem elektronskog obrasca na portalu eUprava, pri čemu prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o prebivalištu i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer službenici po službenoj dužnosti pribavljaju neophodne podatke.

Gradovi i opštine ovu uslugu aktiviraju u periodu kada je na njihovoj teritoriji aktuelan upis u predškolske ustanobe . Ovde možete proveriti da li Vaš grad/opština  u ovom trenutku nudi ovu elektronsku uslugu kako biste podneli prijavu.

Da biste koristili ovu elektronsku uslugu neophodno je da na portalu eUprava kreirate svoj elektronsku identifikaciju. Sve potrebne informacije o tome možete da pronađete OVDE.