U okviru stalne diskusije o ključnim temama i rezultatima reforme javne uprave, danas je u Beogradu održan Osmi sastanak Visokog političkog dijaloga o reformi javne uprave. Pored toga što je reforma javne uprave zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem jedan od preduslova za pristupanje Evropskoj uniji, ona je jedan od najvažnijih prioriteta Vlade RS, poruka je sa današnjeg strateškog političkog foruma.

Na početku sastanka navedeno je da je reforma u potpunosti orijentisana na stvarne potrebe građana, a da se uprava u Srbiji razvija kroz modernizaciju poslovnih procesa, profesionalizaciju službenika, kao i da se akcenat stavlja na visokokvalitetne i efikasne usluge. Osim usavršavanja službenika, važna digitalizacija, kao svojevrsni generator reforme. Na tom planu Srbija je postigla impozantne rezultate, a neki od njih navedeni su u Izveštaju Ujedinjenih nacija koji ukazuju na to da je Srbija jedna od deset zemalja koje su najviše napredovale u digitalizaciji javne uprave.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa ključnim institucijama, trenutno definiše novi Akcioni plan Programa za reformu sistema lokalne samouprave. Započeto je i sa izradom radne verzije Uredbe o jedinstvenom upravnom mestu, kojom će biti predloženi bliži uslovi, kriterijumi i merila koji se primenjuju u postupku određivanja jedinstvenog upravnog mesta, kao i način saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova. Dodatno, formirana je Posebna radna grupa koja radi na izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, a čiji je cilj da se poboljšaju zakonska rešenja i status inspektora.

Sastanku su prisustvovali ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović, ministarka za evropske integracije Tanja Miščević i pomoćnica ministra finansija Verica Ignjatović, kao i ambasador i šef Delegacije EU u Srbiji Emanuele Žiofre i šef Jedinice za Crnu Goru i Srbiju Majkl Miler.