Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kao nacionalni koordinator reforme javne uprave u Srbiji, u saradnji sa drugim relevantnim institucijama, obeležava šest godina od pokretanja čuvenog e-ZUP-a, prvog softvera za razmenu podataka i elektronskih dokumenata između organa uprave.

Nekadašnji e-ZUP, uspostavljen u junu 2017. godine na osnovu Zakona o opštem upravnom postupku, a danas poznat pod nazivom „informacioni sistem za razmenu podataka“, ostao je simbol uspeha reforme i pokretač razvoja elektronske uprave. Njegovim uvođenjem, samo prve godine, građanima je ušteđeno 500.000 sati čekanja na šalterima, dok je država tada uštedela oko 20 miliona dinara na štampanju i izdavanju papira. Sistem je počeo kao e-ZUP, a danas u svom širem opsegu predstavlja Servisnu magistralu organa (SMO).

Za šest godina javna uprava je brzom komunikacijom preko Servisne magistrale organa razmenila više od 170 miliona podataka, olakšavajući tako građanima život, a privredi poslovanje. Servisna magistrala organa je „elektronski poštar“ koji već šest godina efikasno šalje dokumente između organa javne uprave i tako sprečava da građani budu kuriri administracije. 

Dodatno, zahvaljujući sprovedenoj reformi javne uprave, a pre svega, razvoju elektronske uprave, građani su od organa javne uprave primili tri miliona elektronskih rešenja, odnosno akata u svoje eSanduče. Takođe, osnaženi uslugom „Plati“ na Portalu eUprava, građani deset miliona puta nisu morali da idu u banku ili poštu da plate takse za usluge MUP-a ili porez na promet vozila. Sve to obavili su onlajn platnim karticama, odnosno elektronskim ili mobilnim bankarstvom. Usluga „Plati‟ deo je istema ePlaćanje+ preko kog se mogu platiti i druge administrativne takse.

Jedan od primera uspešno sprovedene reforme jeste postupak upisa deteta u osnovnu školu. Nekada su građani morali bar četiri puta da odu do nekog od šaltera i uzmu izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa, dokaz o zdravstvenom pregledu deteta, dokaz o prebivalištu roditelja ili drugog zakonskog zastupnika. Zahvaljujući informacionom sistemu eUpis, danas roditelji prilikom upisa deteta u osnovnu školu ne dostavljaju nijedan dokument u papirnom obliku. Škola po službenoj dužnosti, elektronskim putem, pribavlja sve preko SMO. 

Takođe, kupovina stana ili druge nekretnine ranije je iziskivala bar pet odlazaka na šalter da bi se pribavila poreska prijava, potvrda koja dokazuje vlasništvo nad nekretninom i to da nekretnina nije pod nekom vrstom tereta, te ugovor o kupovini nekretnine, dokaz o vlasništvu nad nekretninom i dokaz o bračnom statusu. Građani koji nameravaju da kupe nekretninu, važno je da znaju, da se sve to sada radi automatski, elektronskim putem. 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije u saradnji sa svim organima uprave, a uz podršku Evropske unije, nastaviće da radi na reformi javne uprave u cilju ostvarivanja zadate vizije – izgradnje „Uprave po meri svih nas“.