MDULS

Još jedno Jedinstveno upravno mesto otvoreno je danas u Žitištu, a građani u toj opštini od sada će moći da na jednom mestu, brže i efikasnije završe poslove koje imaju sa upravom.

Jedinstveno upravno mesto predstavlja centralizovano mesto za udružene procedure, kako bi se uštedelo vreme i novac građanima i kako bi na jednom mestu obavili nekoliko postupaka. U okviru Jedinstvenog upravnog mesta, Žitište je otvorilo šest šaltera.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je ovaj projekat 2018. godine, kada je sa 52 miliona dinara kao pilot projekat podržano osam lokalnih samouprava u otvaranju Jedinstvenog upravnog mesta. Podršku gradovima i opštinama u otvaranju JUM-a, nastavljena je i u 2019. godini, kada je podržano još šest gradova i opština sa ukupno 45 miliona dinara, a u 2020. godini za taj projekat namenjeno je 30 miliona dinara.

Otvaranje JUM-a u opštini Žitište podržano je sa 7.450.000 dinara.