Predstavnici 16 lokalnih samouprava prisustvovali su drugom po redu seminaru „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u primeni regulative u oblasti informacione bezbednosti“, koji su u Nišu zajedno organizovale Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge-RATEL, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije i Nacionalna alijansa za lokalno ekonomski razvoj – NALED.

Na seminaru je predstavljen model obaveznog akta o informacionoj bezbednosti sa uputstvima za donošenje pratećih procedura, kao i kontrolna lista po kojoj će inspekcija Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija obavljati nadzor nad radom lokalnih samouprava u ovoj oblasti. Ovi dokumenti će doprineti većoj bezbednosti informacionih sistema lokalnih samouprava i podići nivo zaštite važnih podataka kojima one raspolažu.

Više o primeni regulative u oblasti informacione bezbednosti možete pročitati na sledećem linku