Serija seminara

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je u Kragujevcu zajedno sa Regulatornom agencijom za elektronske komunikacije i poštanske usluge – RATEL, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Nacinalnom alijanskom za lokalni ekonomski razvoj – NALED organizovala prvi po redu seminar „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u primeni regulative u oblasti informacione bezbednosti“.

Cilj ovog seminara kojem su u Kragujevcu prisustvovali predstavnici 22 lokalne samouprave je bio upoznavanje sa modelom obaveznog akta o informacionoj bezbednosti sa uputstvima za donošenje pratećih procedura, kao i sa kontrolnom listom po kojoj će inspekcija Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija obavljati nadzor nad radom lokalnih samouprava u ovoj oblasti. Ovi dokumenti če doprineti većoj bezbednosti informacionih sistema lokalnih samouprava i podići nivo zaštite važnih podataka kojima one raspolažu.

Više o ovom seminaru možete pročitati na sledećem linku