MDULS

Tokom poslednje dve godine u Srbiji je izdato više od 80.000.000 eRecepata, a broj odlaska kod lekara zbog recepta smanjen je za 20 do 60 odsto, u zavisnosti od veličine zdravstvene ustanove. Ovom elektronskom uslugom značajno je smanjena papirna administracija i ostvarena velika ušteda.

Naime, servis eRecept hroničnim bolesnicima omogućava elektronsko izdavanje do šest mesečnih recepata za lekove koje mogu podići u bilo kojoj apoteci. To znači da pacijenti participaciju plaćaju samo jednom u šest meseci i ne moraju posećivati lekara svakog meseca, čime se štedi njihovo vreme.

S druge strane, usluga eRecept omogućila je lekarima da više vremena posvete pacijentima koji dolaze na sistematske ili preventivne preglede.

Uvođenje servisa eRecept deo je unapređenja javne uprave i njene transformacije u efikasan servis građana Srbije.