Адреса електронске поште којом су привредна лица регистрована у АПР-у је повезана са Порталом еУправа и путем ње ће стизати обавештења о приспећу докумената у еСандуче

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу од 12. јануара 2024. године свим привредним друштвима која се нису самостално регистровала као корисници услуга електронске управе (Портала еУправа) креирала је Јединствени електронски сандучић (еСандуче) на Порталу еУправа ради електронског достављања аката од стране органа јавне власти (лична достава и обавештења).

Одредбом члана 21. Закона о  привредним друштвима прописано je да је привредно друштво дужно да се региструје као корисник услуга електронске управе у складу са законом којим се уређује електронска управа, као и да се електронски документ привредном друштву доставља у Јединствен електронски сандучић на Порталу еУправа, осим ако је посебним законом другачије прописано.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу је у складу са одредбом члана 15. Закона о електронској управи креирала Јединствени електронски сандучић (еСандуче) сваком привредном друштву које има регистровану адресу за пријем електронске поште у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, а која се нису до сада регистровала као корисници услуга електронске управе (Портала еУправа). Корисници услуга електронске управе добијају обавештење о приспећу електронског документа у еСандуче на адресу електронске поште привредног друштва и на адресе електронске поште законских/осталих заступника, након чега се документ може преузети у било ком тренутку. У еСандучету доступна је и потврда о достављању, која садржи податке о статусу доставе, чиме се унапређује правна сигурност и отклањају могуће сумње у правоснажност одлука.

Предуслов за креирање еСандучета је да привредно друштво има регистровану адресу за пријем електронске поште у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре. Неопходно је да се законски/остали заступник пријави на Портал еУправа, на адреси https://euprava.gov.rs/, путем квалификованог електронског сертификата или мобилном апликацијом ConsentID.