Информатори о раду органа јавне власти и Годишњи извештаји о раду умногоме доприносе транспарентности, одговорности и партиципацији, те јачању демократских вредности, и већем поверењу грађана у рад институција и јавног сектора. Такође, спровођењем ових законских обавеза смањује се могућност злоупотреба и повећава ефикасност рада институција, порука је са одржане обуке „Израда годишњих извештаја у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја“, коју је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у партнерству са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности организовало данас у Палати Србија. 

Према статистици којој располаже Повереник до 20. фебруара 2024. године, укупно 7.025 органа јавне власти објавило је Информатор о раду, а 5.238 органа доставило је Годишњи извештај о раду за 2023. годину.

Подсетимо, Законом о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја прописано је да се информатор о раду израђује у електронском и машински читљивом облику, а објављује путем јединственог инфорационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник https://informator.poverenik.rs/pristup. Извештаји о раду органа јавне власти се од 2018. године достављају путем специјализованог Портала за достављање годишњих извештаја https://izvestaji.poverenik.rs/, а који, такође води и одржава Повереник.

Увидом у статистику, у поређењу са претходним годинама, број органа јавне власти који су испунили законску обавезу достављања извештаја о раду, вишеструко је повећан. Тако је број органа који су испунили ову обавезу за 2018. годину износио свега 1.077, док је тај број за 2020. износио 1.498. За 2021. годину достављено је 1.647, а за 2022. годину достављено је чак 5.129 извештаја, док за 2023. годину тај број износи 5.238.  

Према речима Милана Маринковића, Повереника за информације од јавног значаја, све горе наведено указује на то да су органи власти озбиљно схватили законске обавезе. Он је казао да се управо кроз овај механизам објављивања и ажурирања информатора о раду, право на слободан приступ информацијама може лакше остварити, јер се велики број информација може наћи на једном месту, у Јединственом информационом систему информатора о раду.

Поред Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података личности, данашњу обуку намењену представницима државних органа, отворио је др Иван Бошњак, државни секретар у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог Владе О новинама у Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја говорили су Златко Петровић, в.д. помоћника генералног секретара у Сектору за извештавање и аналитичке послове Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Мирела Зози Јековић, шефица Одсека за извештавање исте институције.