Почели су конкурси за пријаву деце у предшколске установе широм Србије за школску 2024/2025. годину.Списак предшколских установа у којима ће у фебруару бити активна услуга налази се на http://skr.rs/Spisak=PU .Услуга еВртић је доступна на Порталу еУправа свим регистрованим корисницима Портала за електронску идентификацију ‒ еИД, а родитељи могу користити услугу и пријавити дете у жељену предшколску установу у термину трајања конкурса те предшколске установе. Подсећамо све родитеље да у својим локалним самоуправама прате када је конкурс за упис деце у вртиће у њиховом граду отворен како би могли да поднесу захтев за упис детета у предшколску установу електронски.За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју или децу из породица које користе неки облик социјалне заштите предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно је да родитељи поднесу релевантну документацију којом доказује наведени статус лично у предшколску установу.Више на: http://skr.rs/evrtic.