Изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе које су донете у октобру 2023. године, а нарочито доношењем нове Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у органима аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе у децембру 2023. године, значајно је измењен поступак за спровођење интерног и јавног конкурса увођењем поступка заснованог на компетенцијама. Ради се о поступку у коме се приликом селекције кандидата врши провера свих компетенција потребних за рад службених у органима ЈЛС – општих и посебних функционалних компетенција, као и понашајних компетенција.

Имајући у виду комплексност ових новина, Стална конференција градова и општина (СКГО) у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, припремила је Приручник за спровођење конкурсних поступака у јединицама локалне самоуправе, у оквиру програма „Партнерство за добру локалну самоуправу“, који подржава Влада Швајцарске, а спроводи СКГО.

Примена концепта компетенција у изборном поступку јесте велика новина, како за кандидате, тако и за запослене у јединицама за УЉР, који имају највећу одговорност у спровођењу процедура, али и за руководиоце, који имају највећи интерес да у конкурсном поступку добију најкомпетентнијег кандидата. Стога је овај приручник намењен пре свега овим категоријама запослених како би подигао ниво знања свих учесника у овом процесу, али и како би се уједначила пракса у примени нових прописа. Циљ приручника је да свим учесницима у поступку запошљавања олакша разумевање процеса, појединачних улога у процесу и активности које је неопходно предузети да би се на ефикасан и законит начин попунило упражњено радно место запошљавањем кандидата који има потребне квалификације и компетенције потребне за рад на том радном месту. Остварењу овог циља допринеће, надамо се, велики број модела аката у вези са конкурсним поступцима који су приложени уз приручник.

СКГО је израдила и Смернице за вредновање понашајних компетенција на основу интервјуа базираног на компетенцијама, такође уз подршку пројекта „Партнерство за добру локалну самоуправу”, које су утврђене Упутством за вредновање понашајних компетенција, донетим од стране министра за државну управу и локалну самоуправу.

Интервју базиран на компетенцијама представља метод путем којег ће се у конкурсним поступцима проверавати понашајне компетенције кандидата за рад у органима локалне самоуправе.