Пореска управа Републике Србије (ПУРС) је омогућила пријављивање корисника путем бесплатне мобилнe апликацијe ConsentID и потписивање докуменaта коришћењем потписа у клауду. Повезивањем портала еПорези и еИД, Канцеларија за ИТ и еУправу омогућила је пријаву на све државне портале јединственим начином пријаве.

Грађани од сада, уз помоћ мобилне апликације ConsentID могу остварити приступ порталима еУправа, ЛПА, еЗдравље, АПР, Мој еДневник, еФактура, еАграр, еСуд, Моја прва плата, ЦРОСО и еПорези.

Пријава на портал еPorezi уз мобилну апликацију ConsentID

Предност новог начина пријављивања је да корисник више није везан за компјутер, већ је пријављивање на Портал еПорези и потписивање докумената у клауду могуће извршити преко мобилног уређаја, са било које локације и у било ком тренутку.    

Апликација ConsentID означава се као пријава високог нивоа поузданости. Предуслов за њено коришћење је да корисник поседује кориснички налог на порталу за електронску идентификацију eid.gov.rs и да поседује параметре (ID корисника и регистрациони код) или QR код за подешавање и активирање апликације. Параметре или QR код грађани могу самостално генерисати уколико поседују квалификовани електронски сертификат или их преузети на неком од 1800 шалтера регистрационих тела уз важећи лични документ.

Потпис у клауду  омогућава једноставнију, повољнију и бесплатну употребу електронског потписа, јер не захтева од корисника да поседује читач смарт картица и инсталацију додатних софтвера. За потписивање докумената са мобилног телефона уз помоћ потписа у клауду неопходно је да корисници поседују кориснички налог на порталу за електронску идентификацију eid.gov.rs, активну мобилну апликацију ConsentID и сертификат у клауду, који могу сами себи издати на наведеном порталу.