Контакт центар републичких инспекција, који је почео са радом у марту 2020. године ради сузбијања сиве економије, унапређења пословног окружења и наставка реформе инспекцијског надзора, примио је до данас више од 50.000 представки грађана и привреде. Од укупног броја примљених представки, 32 посто њих упућено је пореској, а 10 посто тржишној инспекцији.

Статистички подаци у прве две године рада Контакт центра указују на његову велику ефикасност у време ванредног стања, омогућавајући да се на једном месту пријаве све могуће неправилности у доба корона вируса. То је омогућило лакши рад инспекцијама, које су поднеле огроман терет обављајући своје послове. У периоду након епидемије, пријаве инспекцијским органима најчешће су биле у вези са неиздавањем фискалних рачуна, као и пријављивањем нерегистрованих субјеката. На овај начин, Контакт центар је постао једна од најважнијих карика у борби против сиве економије и њеног сузбијања.

Највећи број корисника Контакт центра пријаву проблема инспекцијским органима послао је путем имејла или попуњавањем веб форме на адреси https://inspektor.gov.rs/submission, док су 33 посто захтева упућена телефонским путем на број Контакт центра 011. 635.0.322.  Путем гласовних порука примљено је 21 посто представки, док је 3 посто пријава проблема стигло преко четбота ИВА који је доступан на сајту Координационе комисије за инспекцијски nadzor https://inspektor.gov.rs/.

Оснивање Контакт центра имало је за циљ формирање јединственог места где ће грађани и привредни субјекти моћи да пријављују сиву економију, нерегистроване субјекте и нелојалну конкуренцију, као и неправилности у раду инспектора и притужбе на њихов рад. Контакт центар пружа велику подршку републичким инспекцијама, с обзиром да у већини ових инспекција не постоје контакт центри за подношење представки, као и инспекцијама јединица локалних самоуправа и аутономних покрајина прослеђивањем знатног броја пристиглих представки које су из њихове надлежности. Контакт центар републичких инспекција део је реформе јавне управе чији је циљ повећање квалитета услуга које држава нуди корисницима, а успоставила га је Координациона комисија за инспекцијски надзор Владе Републике Србије. Стручну и административно-техничку подршку раду Контакт центру, давање одговора на питања заинтересованих страна, као и прослеђивање представки и захтева надлежним инспекцијама обавља Министарство државне управе и локалне самоуправе.