У намери да услуге које пружа учини што доступнијим својим корисницима, Министарство државне управе и локалне самоуправе је унапредило софтверско решење за стручне испите новим G2C (Government to Citizens) услугама електронске управе за грађане који су заинтересовани за рад на пословима за које је услов положен државни стручни испит, испит за инспектора или посебан стручни испит за матичара.

Овим лицима омогућено је да на једноставан, приступачан и ефикасан начин поднесу захтев за полагање стручног испита путем Јединственог електронског управног места за грађане, успостављеног на порталу Министарства.

Такође, свим будућим кандидатима за полагање стручних испита на Јединственом електронском управном месту омогућен је приступ литератури за припрему стручних испита, прописима који уређују стручне испите и другим корисним информацијама.

Поред тога, свим лицима која су положила стручне испите из надлежности овог министарства омогућене су и електронске услуге за издавање уверења о подацима уписаним у евиденције о положеним стручним испитима.

Софтверско решење Министарства државне управе и локалне самоуправе за стручне испите од 1. јула 2020. године омогућава услуге електронске управе државним и другим органима и организацијама које имају обавезу подношења захтева за полагање стручних испита за своје запослене.