Захваљујући труду који службеници улажу у развој личних и професионалних знања и вештина, из године у годину услуге које се пружају грађанима су ефикасније. Само током прошле године више од 5,5 милиона грађана није морало у различитим поступцима да прилаже исправе о свом личном статусу, јер су их органи прибављали из Регистра матичних књига по службеној дужности. Исто тако, 448 службеника на пословима ажурирања јединственог бирачког списка донело је близу 960 хиљада решења на којима се заснивају промене у бирачком списку, истакнуто је на конференцији „Секторско посебно стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе“, коју је организовало Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Учешће и подршка службеника у успостављању новог система стручног усавршавања говори да оно почиње да остварује жељени реформски циљ, а то је једнак приступ праву на стручно усавршавање свим запосленима у јавној управи, без обзира где живе и раде. Стручно усавршавање запослених у ЈЛС заузело је једно од централних места у процесу реформе јавне управе јер је то најбољи механизам за унапређење административних капацитета на локалу, који тренутно нису довољно изграђени, а од којих се очекује да спроведу више од 70 посто политика у процесу европских интеграција. С тога су планови Министарства да додатно ради на том пољу, јер ако се жели одржати узлазна линија развоја и квалитета услуга, потребно је да се службеницима пружи могућност да континуирано унапређују своју компетентност учествовањем у свим облицима стручног усавршавања које организују МДУЛС и Национална академија за јавну управу.

Овогодишња конференција посвећена је матичарима и службеницима који обављају послове ажурирања јединственог бирачког списка, а који су својим радом, залагањем, резултатима и спремношћу да уче и усавршавају се, последњих година дали немерљив допринос дигиталној, административној и културној трансформацији јавне управе у целини.

На крају догађаја додељене су грамате најбољим реализаторима секторских посебних програма обуке у јединицама локалне самоуправе у 2022. години, а проглашене су и најуспешније ЈЛС у секторском посебном стручном усавршавању током истог периода.

Фото галерија – извор Тан‌југ