Министар информисања и телекомуникација Михаило Јовановић, министар државне управе и локалне самоуправе Александар Мартиновић и в.д. директора Канцеларије за ИТ и еУправу Милан Латиновић, данас су присуствовали промоцији нове услуге на Порталу еУправа – еИзвод из матичних књига, који представља још један успешан резултата реформе јавне управе, коју Министарство спроводи са циљем да грађанима омогући брз и ефикасан начин обављања жељених услуга.

Корисници Портала еУправа који желе да користе ову услугу морају да одаберу да ли желе извод у електронском или папирном облику. Уколико одаберу електронски облик извода из матичних књига, извод ће бити достављен у његово еСандуче на Порталу еУправа потпуно бесплатно, без плаћања административне таксе за издавање документа. Извод у електронском облику се сматра јавном исправом у електронском облику и има доказну снагу оригинала у складу са законом. Може се користити у електронском пословању и приликом електронског општења са органима, док одштампани примерак представља његову копију. Извод у електронском облику садржи електронски потпис матичара и QR код, сличан као код Дигиталних зелених сертификата. Захваљујући QR коду, могуће је проверити аутентичност података садржаних на одштампаној копији докумената.

Уколико корисник одабере папирни облик извода из матичних књига, извод ће бити достављен препорученом пошиљком на адресу која је наведена у захтеву. За издавање извода у папирном облику се наплаћује законом прописана такса, осим у посебним случајевима, а што зависи од сврхе издавања извода. Уколико сврха издавања извода у папирном облику коју корисник одабере из падајућег менија приликом подношења захтева не представља основ за ослобађање од таксе, генерисаће се подаци налога за уплату и биће неопходно да корисник изврши уплату како би се његов захтев за издавање извода у папирном облику проследио надлежном матичару на поступање, односно како би добио услугу. Плаћање административних такси корисници могу да плате електронски свим картицама. Осим за себе, захтев за издавање извода корисник може поднети за свог супружника и крвне сроднике у правој линији ‒ дете, оца или мајку, док за брата или сестру потребно је приложити потврду о старатељству или пуномоћје.

Рок за поступање надлежног матичара по примљеном захтеву је 8 дана, али уколико је корисник одабрао папирни облик извода, поред наведеног рока, потребно је имати у виду и време које је потребно за доставу препоручене пошиљке.

Фото: Канцеларија ИТЕ