На Порталу локалне пореске администрације lpa.gov.rs омогућена је нова услуга, подношење електронског захтева и издавање еУверења о измиреним пореским обавезама и задужењима по основу пореза на имовину, као и локалних такси и накнада из надлежности локалне пореске администрације. Ова услуга је тренутно доступна у 37 локалних пореских администрација, а очекује се да ће у наредном периоду и остале локалне самоуправе пружити ову могућност својим суграђанима.

У жељи да се грађанима Србије уштеди време и одласци на шалтере, унапређењем јединственог информационог система локалне пореске администрације, омогућено је да путем Портала ЛПА у пар кликова поднесу захтев за добијање уверења, а електронски документ преузму на Порталу ЛПА или у свом еСандучету на Порталу еУправе. Захтев за добијање уверења могу поднети физичка, правна лица и предузетници, а услов за подношење захтева је да грађанин буде корисник Портала еУправа идентификован високим нивоом поузданости – квалификованим електронским сертификатом у клауду, на картици или УСБ токену.

Програм Одговорне локалне финансије и укључивање грађана који финансира Влада Швајцарске, већ неколико година у сарадњи са Владом Републике Србије и Сталном Конференцијом градова и општина помаже у побољшању квалитета јавних услуга на локалном нивоу у области пореске администрације и грађанске партиципације.

Захтев за добијање уверења могу поднети физичка лица, предузетници и правна лица, а може се поднети свим локалним пореским администрацијама које су омогућиле обраду електронских уверења. Захтев се подноси према месту пребивалишта/седишта или према општини где се лице води као порески обвезник.