Настојећи да грађанима и осталој заинтересованој јавности приближи начин на који је планирано коришћење расположивих буџетских средстава у текућој години, Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је Грађански водич кроз буџет Министарства за 2022. годину. Овај Водич креиран је са идејом да на једноставан, лако разумљив и динамичан начин прикаже како су опредељена буџетска средства која су Министарству додељена Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС, број 110/21).

Поред једноставнијег приказа планирања трошења буџетских средстава у текућој години, Грађански водич нуди и појашњење начина на који се креира буџет Министарства, приказује колико су и како трошена ова средства током претходних година, а садржи и информације о донаторској подршци коју Министарство користи у спровођењу реформских процеса.

МДУЛС је на овај начин постало прво министарство које је одлучило да на овакав начин приближи коришћење буџетских средстава широј јавности, поред Министарства финансија, које годинама уназад припрема и објављује Грађански водич кроз буџет Републике Србије и истовремено се придружило значајном броју локалних самоуправа у којима постоји вишегодишња пракса израде и објављивања оваквих докумената.

Израда овог Водича представља још један у низу малих, али значајних корака у правцу креирања управе која је по мери грађана, али и унапређења рада самог Министарства кроз примену неких од кључних вредности добре и отворене управе, као што су фискална транспареност и одговорност органа јавне власти.

Водич, чију је припрему помогао пројекат Европске уније „Подршка видљивости и комуникацији реформе јавне управе“, можете преузети на адреси http://mduls.gov.rs/javnost-u-radu/budzet-ministarstva/.