RJU

На порталу Плати, plati.euprava.gov.rs , доступна је нова електронска услуга „Обрачун пореза на пренос апсолутних права у поступку преноса власништва над употребљиваним моторним возилом“. Грађани који купују половни мотоцикл, аутомобил, камион или неко друго моторно возило од сада сами обрачунавају и плаћају порез на пренос апсолутних права.

Ако сте купац неког возила од другог физичког лица, у четири једноставна корака, након уноса личних података и података са саобраћајне дозволе, добићете износ пореза, који можете одмах да платите на порталу путем картице, или можете генерисати уплатницу за плаћање е-банкингом односно скенирањем QR кода или одштампати уплатницу и обавезу измирити на шалтеру поште или банке.

Нова услуга омогућена је изменама Закона о порезима на имовину које су у примени од 31. марта 2022. године и којима је укинут један корак у поступку купопродаје. Грађани приликом купопродаје од физичког лица више не долазе у Пореску управу како би прибавили решење о висини пореза већ порез могу да обрачунају и плате електронски, на порталу Плати. Након овере потписа на уговору код јавних бележника, купац може отићи право на шалтер МУП-а, како би поднео захтев за нову саобраћајну дозволу.

За плаћање пореза није потребно регистровати се на Порталу еУправа, већ је довољно унети податке као што су јединствени матични број грађана, адреса и три податка са саобраћајне дозволе. Грађани који још нису почели да користе електронске услуге и портал Плати, попуњене уплатнице могу да добију на шалтерима МУП-а, Пореске управе и Поште.

Електронска услуга плаћања пореза на пренос апсолутних права налази се на адреси https://plati.euprava.gov.rs/#/ . Услуга је доступна само код купопродаје између два физичка лица, која нису обвезници ПДВ, осим за преносе права на возилима за која се може остварити пореско ослобођење (амбулантно возило, путничко возило за обуку кандидата за возаче са уграђеним дуплим ножним командама, путничко возило регистровано за  такси делатност и путничко возило за “ rent a car ”).