Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је једно од првих министарстава које се посветило дигитализацији својих услуга које пружа грађанима и привреди. Од данас се могу користити првих 12 дигитализованих поступака/услуга у области ветеринарске делатности. Дигитализацијом ових поступака олакшавамо и омогућавамо јефтиније и брже пословање привредним субјектима приликом уписа у регистре које води Управа за ветерину. Ово су први кораци у дигитализацији услуга у области ветерине. Управа за ветерину ће наставити са дигитализацијом својих услуга како би олакшала привредницима обављање ветеринарске делатности.

У циљу унапређења пословног окружења и смањења административног оптерећења за привреду, Влада спроводи свеобухватни реформски процес како би јавна управа била у служби привреде и грађана. Дигитализација административних поступака за привреду је део Програма еПапир и то пројекта за унапређење пословног окружења у Србији, коју реализују Републички секретаријат за јавне политике, Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије и Међународна финансијска корпорација (IFC), чланица Групације Светске банке, уз финансијску подршку Фонда за добру управу Уједињеног краљевства и Британске амбасаде у Београду. До сада су јавно доступе 54 електронске услуге за привреду на Порталу еУправе и 10 услуга на Порталу Министарства за рударство и енергетику.

Фото: Канцеларија ИТЕ