Најважнији пројекат у области дигитализације образовања, увођење Јединственог информационог система просвете (ЈИСП), представљен је у Канцеларији за ИТ и еУправу. ЈИСП пружа основ за спровођење реформи у сектору образовања омогућавајући увид у процес и квалитет образовања праћењем свих података у оквиру образовног система. Систем је такође повезан са тржиштем рада како би деца, млади и њихови родитељи тачно могли да знају, за сваки средњошколски профил и факултетски програм, колико брзо могу да очекују да ће наћи посао, колика је просечна дужина чекања на посао, са којом просечном платом се запошљавају и слично.

На специјализованом порталу отворених података, на којем се налазе подаци из ЈИСП-а, објављени су и сви подаци о установама законом предвиђени да буду јавни. Сваки грађанин може да има увид у појединачне школе у Србији, њихове инфраструктурне капацитете, број запослених, број група, одељења, ученика, студената, наставне планове и програме.

Статистички подаци који су резултат повезивања са Централним регистром обавезног социјалног осигурања ће, са друге стране, помоћи Влади да убудуће доноси одлуке у вези система образовања на основу прецизних показатеља, а деци и младима да своје образовање и избор професије бирају на основу јасних информација о томе шта могу да очекују након завршетка одређеног програма.

Представљању Јединственог информационог система просвете у Канцеларији за ИТ и еУправу присуствовали су председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић.

Јединствени информациони систем просвете као и отворени подаци из овог система налазе се на веб адреси https://opendata.mpn.gov.rs/.