Првих 13 услуга Министарства заштите животне средине намењених привреди је дигитализовано и доступно на Порталу еУправа. Нове електронске услуге Министарства, са већ постојећих 29 услуга за привреду које су раније уведене Програмом еПАПИР на Порталу еУправа, чине тек први корак у доступности јавне управе кроз електронску комуникацију и стицање дозвола и лиценци на једноставан и брз начин.

Дигитализацијом административних поступака поступака олакшава се и омогућава да скоро 2.250 привредника у Србији јефтиније и брже послује приликом подношења и добијања дозвола и лиценци које издаје Министарство заштите животне средине. Најављено је и да ће Министарство до краја године и остале услуге пружати електронским путем, при чему је приоритет дигитализација административних поступака и услуга у области “Зелене агенде“.

Министарство заштите животне средине једно од првих министарстава које се посветило дигитализацији свих услуга које пружа грађанима и привреди.

Са циљем унапређења пословног окружења и смањења административног оптерећења за привреду, Влада Републике Србије спроводи свеобухватни реформски процес како би јавна управа била у служби привреде и грађана. Програмом еПапир на јединствен и свеобухватан начин Републички секретаријат за јавне политике, у партнерском односу са привредом и јавним институцијама, кординише процес поједностављења и дигиталне доступности услуга јавне уптраве. Припремљене су и јавно доступн 42 дигиталне услуге за привреднике на Порталу еУправе и 10 услуга на Порталу Министарства за рударство и енергетику.

Први дигитализовани административни поступци Министарства заштите животне средине, између осталог, укључују издавање дозвола и измена дозвола за увоз/извоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива, флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, као и производа и/или опреме који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште.

Списак дигитализованих поступака Министарства за заштиту животне средине можете погледати на линку ОВДЕ.