Грађанима Србије и ове године је омогућено да једним кликом утврде дуговања на порез на имовину, као и плате пореза путем Јединственог информационог система локалних пореских администрација који се налази на адреси lpa.gov.rs .

Један од најзначајних ИТ система које је развила Канцеларија за ИТ и еУправу је Јединствени информациони систем локалних пореских администрација. По први пут се информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима налазе на једном месту – у Државном дата центру. Грађани и привреда преко Портала ЛПА имају могућност да заврше све послове везано за локалне пореске администрације.

Путем Портала грађанима је омогућен преглед утврђених обавеза, преглед стања на рачунима обвезника и подношење пријаве за утврђивање пореза на имовину, док је привредним субјектима пружена могућност подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину, подношења пријаве за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, подношења пријаве за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине као и преглед утврђених обавеза и преглед стања на рачунима обвезника.

Приступ Порталу ЛПА има свако ко има двофакторску аутентикацију, односно мобилну апликацију COnsentID или квалификовани електронски сертификат  и до сада је путем њега поднето и обрађено 976.189 услуга. Поднето је 177.865 пријава за порез на имовину  за правна лица, док је ову услугу корисило 2.361 физичко лице. Такође су доступне и пријаве комуналних такси која је коришћена 18.111 пута, као и пријаве на еко накнаде која је коришћена 777.852 пута.