Министарство државне управе и локалне самоуправе, у оквиру укупног процеса реформе јавне управе и уз подршку Европске уније, организује 4. и 5. новембра први Сајам студентске стручне праксе у јавној управи. На овом сајму  18 органа јавне управе (13 државних органа и 5 локалних самоуправа) понудиће студентима 5 државних универзитета готово 400 места за стручну праксу.

Сајам ће бити онлајн, а студенти ће преко посебно дизајниране дигиталне платформе доступне на адреси www.струцнапракса.мдулс.гов.рс моћи да се крећу виртуелним простором Палате Србија, пролазе кроз њене ходнике и сале и присуствују трибинама и презентацијама органа јавне управе који учествују на овом сајму и сазнају све о стручној пракси која им се нуди. Током трајања сајма сви органи који учествују ће на овој платформи имати и своје виртуелне штандове на којима ће посетиоци моћи да пронађу најважније информације о њима.

Студенти се позивају да посете сајт сајма и погледају распоред догађања како би се на време информисали о сатници презентација појединих органа и трибина које се организују у оквиру сајма. Програм сајма оба дана почиње у 10 часова.

„Да би успешно завршили реформу јавне управе и постали стварно „управа по мери грађана“ најважнији су квалитетни људски ресурси, који располажу знањем и вештинама потребним да прате савремене процесе и начине рада. Циљ је да се кроз студентску стручну праксу промовише јавна управа као пожељан послодавац и укаже на шири значај који доноси рад у јавној управи и учешће у реформским процесима на укупно унапређење различитих аспеката привредног и друштвеног живота“, поручила је министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић.

Сајам је намењен студентима Универзитета у Београду, Универзитета у Новом Саду, Универзитета у Крагујевцу, Универзитета у Нишу и Државног универзитета у Новом Пазару. Споразум о сарадњи између 18 државних и других органа и пет државних универзитета, потписан је половином октобра и тиме је студентима завршних година основних студија омогућено да стручну праксу обаве у јавној управи.

Ректор Универзитета у Београду проф.др Владан Ђокић истакао је да успостављање партнерства са јавном управом универзитети препознају као основ за унапређење квалитета постојећих студентских програма, посебно са аспекта обезбеђивања оквира за стицање практичних вештина студената и достизање високог нивоа компетенција за рад у реалном радном окружењу.

„Са друге стране, искуство кадрова запослених у јавним управама препознајемо као вредан ресурс знања која могу бити подељена кроз различите врсте наставних и ваннаставних активности и допринети да будући стручњаци у различитим областима размишљају креативно и проблемски“, додао је Ђокић.

Проф. др Братислав Мирић, ректор Државног универзитета у Новом Пазару поручио је да је необично важно да студентима завршних година студија, државни органи укажу на суштину и модалитете посла са којим ће се можда сусретати након студија. Он је навео да овакви видови сарадње јесу део светске праксе и да се данашња иницијатива може сажети у једну реченицу: “Дајте младим и ученим људима шансу!”.

Студентска стручна пракса у јавној управи први пут се у академској 2021/2022. години спроводи као део организованог процеса подршке јавне управе високошколским установама. Циљ је да се студентима омогући да поред теоријских знања, стекну и практичне вештине које су предвиђене у исходима учења на студијским програмима који их оспособљавају за развој и примену научних и стручних достигнућа.

Стручна пракса ће се реализовати у реалном радном окружењу, у државним органима и органима јединица локалне самоуправе, а студенти ће имати прилику да уз менторску подршку еминентних стручњака у управи, науче технике примене стеченог знања у пракси, препознају властите потребе и интересовања и почну да размишљају о будућој професионалној орјентацији.

Такође, време проведено на стручној пракси у јавној управи омогућиће студентима да се повежу са пословном заједницом, остваре контакте са колегама из струке, али и да њихова компетентност буде препозната и пре самог изласка на тржиште рада.

Споразум о сарадњи у пружању подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу са државним универзитетима потписали су Народна скупштина Републике Србије, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство спољних послова, Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереница за заштиту равноправности, Национална академија за јавну управу, Републички секретаријат за јавне политике, Служба за управљање кадровима, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, градови Београд, Ниш, Крагујевац, Нови Пазар и Суботица.

Сајам студентске стручне праксе само је један од резултата реформе јавне управе, која се у Србији спроводи уз подршку Европске уније.

Главни координатор реформе је Министарство за државну управу и локалну самоуправу.

Студенти се позивају да посете сајт сајма (www.strucnapraksa.mduls.gov.rs) и погледају распоред догађања како би се на време информисали о сатници презентација појединих органа и трибина које се организују у оквиру сајма. Програм сајма оба дана почиње у 10 часова.