Да би реформа јавне управе била успешно завршена, најважнији су квалитетни људски ресурси, који располажу знањем и вештинама потребним да прате савремене процесе и начине рада. Циљ је да се кроз студентску стручну праксу промовише јавна управа као пожељан послодавац и укаже на шири значај који доноси рад у јавној управи и учешће у реформским процесима на укупно унапређење различитих аспеката привредног и друштвеног живота, поручено је након потписивања Споразума о сарадњи између 18 државних и других органа и пет државних универзитета, који треба да омогући студентима завршних година факултета стручну праксу у јавној управи.

Она је поздравила одговор државних универзитета у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Новом Пазару, који су показали спремност да превазиђу изазов који свака високошколска установа има, а то је изналажење праве мере између теоријских знања и практичних вештина студената.

Данашње потписивање Споразума је полазна основа за успостављање обавезе органа да, у сарадњи са високошколским установама, омогуће студентима примену теоријских знања у пракси, а први корак на том путу биће Сајам студентске стручне праксе у јавној управи 2021/2022, који ће се одржати 4. и 5. новембра ове године, а који организује Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку ЕУ пројекта „Видљивост и комуницирање реформе јавне управе“.

Први Сајам биће одржан online, у виртуелном простору Палате Србија, на коме ће се државни органи представити студентима на иновативан и модеран начин, а 400 њих биће у прилици да се преко портала www.strucnapraksa.mduls.gov.rs упознају са понудом и програмима стручне праксе.

План је да се у наредним годинама повећа број државних органа који ће се придружити овом програму, као и да се обезбеди разноврснија понуда стручне праксе за студенте основних и мастер студија.

Споразум о сарадњи у пружању подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу данас су са државним универзитетима у Београду, Крагујевцу, Новом Саду, Нишу и Новом Пазару потписали  Народна скупштина Републике Србије, Министарство државне управе и локлане самоуправе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство спољних послова, Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереница за заштиту равноправности, Национална академија за јавну управу, Републички секретаријат за јавне политике, Служба за управљање кадровима, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, као и градови Београд, Ниш, Крагујевац, Нови Пазар и Суботица.