Са циљем да јавна управа што боље комуницира и грађанима представи процес и резултате реформе јавне управе, пројекат Европске уније „Подршка видљивости и комуницирању реформе јавне управе“ припремио је два важна и корисна документа намењена пре свега запосленима у секторима за односе са јавношћу органа јавне управе на свим нивоима. У питању су Смернице за комуницирање реформе јавне управе и Смернице за коришћење друштвених мрежа за органе и институције јавне управе. Оба документа су настала у оквиру активности предвиђених  Стратегијом реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2021. до 2030. године и пратећим Акционим планом.

Документ Смернице за комуницирање реформе јавне управе намењен је, пре свега, запосленима у одељењима за односе са јавношћу, односно свима који се у јавној управи баве комуникацијом и у име својих институција комуницирају теме у вези са реформом јавне управе. Наиме, као један од кључних разлога за недовољно добру комуникацију са грађанима на тему реформе јавне управе препознат је недостатак координације и стандардизације комуникације институција реформе јавне управе.  Стога је овај документ припремљен да служи као подсетник са сетом правила за комуницирање реформе јавне управе којег су дужне да се придржавају све институције јавне управе. Смернице садрже: Водич за употребу графичких елемената визуелног идентитета „Управа по мери свих нас“ и Комуникационе смернице за промовисање процеса и резултата реформе јавне управе.

Смернице за коришћење друштвених мрежа за органе и институције јавне управе се наслањају на сличне документе које је јавна управа припремала у претходном периоду и пружа најновији увид у управљање налозима и креирање садржаја који се објављују да друштвеним мрежама. Имајући у виду да су друштвене мреже веома активни и компетитивни канали комуникације који се континуирано унапређују, као и да се њихове функционалности често мењају, овај документ указује на значај правилне комуникације на друштвеним мрежама како би се рад институција приближио јавности и подстакао јавну дискусију.

Применом препорука које су дате у оба ова документа обезбеђује се да институције о реформи јавне управе комуницирају на стандардизован начин како би грађани боље разумели процес и резултате ове реформе.