Представници Министарства државне управе и локалне самоуправе разговарали су данас са експертским тимом СИГМА о коментарима и сугестијама које је ова организација упутила Радној групи Министарства током јавне расправе о тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

У размени мишљења о коментарима и сугестијама СИГМА учествовао је и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић.

Јавна расправа о тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја трајала је од 27. маја од 16. јуна 2021. године, током које су сви заинтересовани представници државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, као и представници академске и стручне јавности, невладине организације и друга заинтересована лица могли да дају своје примедбе, предлоге и сугестије на текст Нацрта закона.

По окончању јавне расправе Радна група Министарства је све пристигле материјале анализирала и објавила Извештај о спроведеној јавној раправи.

Сва документа проистекла из рада Радне групе, као и документа у вези са јавном расправом објављена су на сајту Министарства и Порталу еУправа.