Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је јавну расправу о Нацрту закона о референдуму и народној иницијативи.

Министарство позива представнике државних органа, организације цивилног друштва, стручну јавност, као и остале  заинтересоване субјекте да се упознају са текстом Нацрта закона и дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

По окончању јавне расправе, Министарство ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Јавна расправа траје од 8. до 29. јула 2021. године.

Документа у вези за Нацртом закона о референдуму и народној иницијативи објављена су на сајту Министарства, као и на Порталу еУправе.